Πιστοποίηση ISO 9001:2000

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη βάσει του διεθνούς προτύπου διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2000. 

Το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2000 αποτελεί ένα πρότυπο απαιτήσεων, τις οποίες η εταιρεία μας διαχειρίζεται κατάλληλα ώστε να διασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων της και των υπηρεσιών της σε όλα τα στάδια παραγωγής και εμπορίας, από τη μονάδα παραγωγής ως τον τελικό αποδέκτη - πελάτη.

Πολιτική της εταιρείας μας αποτελεί η παραγωγή άριστων προϊόντων με σταθερό προσανατολισμό την συνεχή βελτίωσή τους, με δεδομένο ότι η αγορά των προϊόντων μας παρουσιάζει ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις. Κριτήριο της επιτυχημένης λειτουργίας της ΑΦΟΙ ΓΚΑΝΗ Α.Β.Ε.Ε. είναι η ποιότητα των προϊόντων της και η εξυπηρέτηση των πελατών της,